Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

ประวัติความเป็นมาของ

sellsuki-logo
icon Line icon Ellipse14
Ellipse14.webp

2013

เปิดตัวธุรกิจครั้งแรกในฐานะ แพลตฟอร์มผู้ช่วยธุรกิจ SME

aboutus-1.webp
Ellipse14.webp

2016

ตลาดการทำคอนเทนต์กำลังขายตัวจึงมีการขายบริการ
Content Marketing เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ

aboutus-3.webp
Ellipse14.webp

2018

Sellsuki เป็นทีมผู้ชนะเลิศในโครงการ Visa’s Everywhere Initiative ครั้งแรกในประเทศไทยและได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนา เพื่อบริการในการผลักดันผู้ประกอบการไทย

Sellsuki-ชนะเลิศ-VISA-01.webp
Ellipse14.webp

2020

Scale Platform Akita ให้กับ Thaipost & CCC และ
มุ่งหน้าสู่การเป็น Digital Business enabler เจ้าแรกของประเทศไทย

aboutus-7.webp
Ellipse14.webp

2022

ทีมงาน LINE Agency by sellsuki ได้รับเลือกให้เป็น LINE Certified Coach​ ประจำปี 2022

ภาพไลน์โค้ช หน้า about us2-01.jpg
Ellipse14.webp

2015

ขยายรูปแบบการให้บริการ โดยเพิ่มบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ระบบหลังบ้าน

aboutus-2.webp
Ellipse14.webp

2017

เปิดตัวบริการ Fulfillment เพิ่มความสะสวกสบายให้เจ้าของ
ธุรกิจด้วยบริการ เก็บ แพ็ก ส่ง ครบจบในที่เดียว

aboutus-4.webp
Ellipse14.webp

2019

เปิดตัวบริการในฐาน LINE Agency อันดับ 1 ของประเทศ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจกว่า 6,000 แอคเคาท์

aboutus-6.webp
Ellipse14.webp

2021

Sellsuki คอยส่งมอบบริการที่ดีและได้มาตรฐานระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยมากกว่า 7 ปี จนทำให้ได้รับรางวัล ISO 29110

Award_about_us_01.webp
Ellipse14.webp Line.webp

2013

เปิดตัวธุรกิจครั้งแรกในฐานะ แพลตฟอร์มผู้ช่วยธุรกิจ SME

aboutus-1.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2015

ขยายรูปแบบการให้บริการ โดยเพิ่มบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ระบบหลังบ้าน

aboutus-2.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2016

ตลาดการทำคอนเทนต์กำลังขายตัวจึงมีการขายบริการ
Content Marketing เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ

aboutus-3.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2017

เปิดตัวบริการ Fulfillment เพิ่มความสะสวกสบายให้เจ้าของ
ธุรกิจด้วยบริการ เก็บ แพ็ก ส่ง ครบจบในที่เดียว

aboutus-4.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2018

Sellsuki เป็นทีมผู้ชนะเลิศในโครงการ Visa’s Everywhere Initiative ครั้งแรกในประเทศไทยและได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนา เพื่อบริการในการผลักดันผู้ประกอบการไทย

Sellsuki-ชนะเลิศ-VISA-01.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2019

เปิดตัวบริการในฐาน LINE Agency อันดับ 1 ของประเทศ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจกว่า 6,000 แอคเคาท์

aboutus-6.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2020

Scale Platform Akita ให้กับ Thaipost & CCC และ
มุ่งหน้าสู่การเป็น Digital Business enabler เจ้าแรกของประเทศไทย

aboutus-7.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2021

Sellsuki คอยส่งมอบบริการที่ดีและได้มาตรฐานระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยมากกว่า 7 ปี จนทำให้ได้รับรางวัล ISO 29110

Award_about_us_01.webp
Line.webp Ellipse14.webp Line.webp

2022

ทีมงาน LINE Agency by sellsuki ได้รับเลือกให้เป็น LINE Certified Coach​ ประจำปี 2022

ภาพไลน์โค้ช หน้า about us2-01.jpg

VISION

Sellsuki ผู้ช่วยที่ 'ครบเครื่อง' ที่สุด ช่วยผลักดัน
ธุรกิจออนไลน์ในไทยให้เติบโต

MISSION

Sellsuki มองหานวัตกรรมและแนวทางใหม่ๆ พร้อมพัฒนา ศักยภาพทีมงาน นำข้อมูลทางการตลาดเข้ามาใช้ในการวาง กลยุทธ์รวมทั้ง ขยายเครือข่าย Partner ให้ครอบคลุมทุก บริการที่ส่งเสริมธุรกิจเพื่อพาธุรกิจของคุณเติบโตไป พร้อมกับเราอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

SSK_Vision_1
GET A QUOTE

Please complete the form to request a quotation
GET A QUOTE
GET A QUOTE

Please complete the form to request a quotation