Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I
-Dis-Cat--Act-1

เหตุผลที่ธุรกิจต้องมองหาผู้ช่วย e-Dis เพื่อจัดการช่องทางขายออนไลน์

เหตุผลที่ธุรกิจต้องมองหาผู้ช่วย e-Dis เพื่อจัดการช่องทางขายออนไลน์

-Dis-Cat--Act-1

ผู้ช่วยจัดการช่องทางขายออนไลน์
เพื่อเพิ่มยอดขายสร้างโอกาสให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

-Dis-Cat--Act-2

ดูแลทุกขั้นตอน จัดการหน้าร้าน การตลาด ปิดการขาย
จัดส่งสินค้า และ การวิเคราะห์ข้อมูล Insight ลูกค้า
ให้คุณมีเวลาโฟกัสกับเรื่องอื่นมากขึ้น

-Dis-Cat--Act-3

ต่อยอดช่องทางขายอย่างคุ้มค่า ลดความยุ่งยาก ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำ และ ไม่ทำให้ต้นทุนบานปลาย

e-Distributor
ยกระดับช่องทางขาย กระจายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม
ให้ธุรกิจคุณเติบโตบนช่องทางออนไลน์อย่างยั่งยืน

Social Commerce

Website

Marketplace

-Dis-Cat--Act-1

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายช่องทางการขายเจาะกลุ่ม และ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และ ยังรักษาลูกค้าเก่าเราเชี่ยวชาญทุกช่องทางขายออนไลน์ และ เข้าใจพฤติกรรม กลุ่มลูกค้าออนไลน์

พลังของการขายออนไลน์ที่ทำให้ธุรกิจคุณไม่มีวันหยุดนิ่ง
เราจะทำให้คุณ ขายได้ทุกที่ เข้าถึงได้ทุกเวลา

ปลดล็อกข้อจำกัดของการขายออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลา
ลองผิดลองถูก และ ทำตลาดออนไลน์เอง

บริการครบวงจร
คือสิ่งที่ทำให้เรา "แตกต่าง"

บริการครบวงจร คือสิ่งที่ทำให้เรา "แตกต่าง"

ศึกษาแบรนด์ เข้าถึง Customer Insight
สื่อสารจุดขาย
ของธุรกิจ เชื่อมโยง Pain point
ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

วางแผนการทำการตลาด บน Marketplace
ไม่พลาดทุก CAMPAIGN สำคัญ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก
พร้อมสรุปผลการทำงาน และ พัฒนาต่อในเดือนถัดไป
คอยดูออเดอร์ไม่ให้ตกหล่น

วางแผนการทำการตลาด บน MarketPlace
ไม่พลาดทุก CAMPAIGN สำคัญ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กพร้อมสรุปผลการทำงาน
และ พัฒนาต่อในเดือนถัดไป คอยดูออเดอร์ไม่ให้ตกหล่น

-Dis-Cat--Act-1

คุณ "แตกต่าง" จาก
คนอื่นได้ ด้วยความ
Creative

-Dis-Cat--Act-1

ระบบจัดการออเดอร์ ของ Sellsuki
รวบรวมออเดอร์จากทุกช่องทางมาไว้ในที่เดียว
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว พร้อมจัดการออเดอร์ และ สต็อกอย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อบริการ Fulfillment
เก็บ แพ็ค ส่งให้ถึงมือลูกค้า ลดระยะเวลาการทำงาน
ให้คุณได้โฟกัสการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

Online Advertising
เพิ่มการเข้าถึงสินค้า และ ร้านค้าของคุณบนช่องทาง
Marketplace และ Social Media

Business Consult ไม่ใช่แค่ขาย
แต่พัฒนากลยุทธ์การตลาด และ การขาย
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน

-Dis-Cat--Act-1
-Dis-Cat--Act-1

Cross-Data ดูแล และ วิเคราะห์ข้อมูล Data Driven
รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูล Insight ทั้งยอดขาย, สินค้า, ลูกค้า
และ สต็อก เพื่อปรับปรุง Performance ในการต่อยอดทางธุรกิจ

Data Analysis เก็บข้อมูล และ พฤติกรรมลูกค้า
เพื่อหา Opportunity และ Touchpoint ต่าง ๆ
หรือ RFM Model, Customer Lifetime Value, CAC เป็นต้น

ให้คำปรึกษาครบวงจร
เรื่องธุรกิจ

ดูแลด้วยทีมงาน
ที่มีประสบการณ์

เน้นผลลัพธ์ด้วยการ
เข้าใจธุรกิจคุณ

การันตีด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญบนตลาด e-Commerce

Rectangle 204
Rectangle 204
Rectangle 204
Rectangle 204
Rectangle 204
Rectangle 204
GET A QUOTE

Please complete the form to request a quotation
GET A QUOTE
GET A QUOTE

Please complete the form to request a quotation
facebook icon
line icon
youtube icon
mail icon

Call Center


02 026 3250

background main

© Sellsuki Co.,Ltd. (c) All Rights Reserved.