Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

6 ขั้นตอนการสร้าง Digital Marketing Plan เจ้าของธุรกิจต้องรู้


18 Jan 2022

Share with :
0

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลไม่ควรมองข้าม “Digital Marketing Plan” การประกอบธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน ใช้ความคิด และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงความรู้ในด้านตลาดออนไลน์ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

Digital Marketing Plan

เอกสารที่ใช้แชร์ข้อมูลสำหรับแผนการทั้งหมดในการทำแคมเปญการตลาดดิจิทัล และแผนการปฏิบัติการ ประกอบด้วย

 • เป้าหมายของธุรกิจระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว
 • กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดิจิทัล
 • ช่องทางที่เลือกใช้
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการพัฒนา
 • การลงทุนและงบประมาณ
 • ระยะเวลาและ Roadmap

Digital Marketing Plan ต้องพิจารณาหลายส่วน ได้แก่ SEO, Analytics (การวิเคราะห์), Web Positioning (ตำแหน่งของเว็บไซต์), Strategies (กลยุทธ์), Social Media (สื่อสังคม) & Goals (วัตถุประสงค์)

6 ขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Plan

ขั้นตอนที่ 1 : Define your brand (กำหนดตัวตนของแบรนด์)

มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการใช้ Digital Marketing Plan คุณต้องกำหนดตัวตนของธุรกิจให้ชัดเจน สินค้าอะไรที่นำมาไว้แข่งกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เข้าใจว่า ธุรกิจของคุณเป็นที่สนใจของตลาด? สิ่งไหนคือเอกลักษณ์ของธุรกิจคุณ? สร้างจุดขาย Unique Selling Points (USPs) เพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสำคัญสำหรับธุรกิจคุณ แถมยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกทีม ข้อดีของ USPs คือภาพลักษณ์ของแบรนด์และทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจกับการแข่งขัน นอกเหนือจากจุดขายของคุณแล้ว คุณต้องการที่กำหนดตัวตนแบรนด์ โดยพันธกิจและคุณค่าจะกำหนดว่าตัวคุณจะทำอะไร สิ่งไหนคือแรงกระตุ้นให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นในทุกวันและมอบให้ลูกค้า

หลาย ๆ คนกำหนดตัวตนแบรนด์โดยยึดจากพันธกิจและคุณค่า ยกตัวอย่างเช่น Tom’s บริษัทจำหน่ายรองเท้า มีวัตถุประสงค์ว่าหากมีการซื้อ-ขายสินค้าได้ในแต่ละครั้ง Tom’s จะบริจาครองเท้าให้กับคนที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาด้วย ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของแบรนด์ Tom’s สร้างแรงกระตุ้นให้คนซื้อสินค้าของพวกเขา เพราะรู้ว่าผลประโยชน์จากการซื้อรองเท้าคืออะไร พันธกิจของแบรนด์สร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าสนใจมากยิ่งขึ้น หากคุณต้องการที่บรรลุแผนการตลาดดิจิทัล คุณต้องเริ่มที่กำหนดตัวตนของแบรนด์ มองหาจุดเด่น และเอกลักษณ์ของบริษัทให้เจอ

ขั้นตอนที่ 2 : Create buyer personas (สร้าง Buyer personas)

คุณไม่สามารถสร้างแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณไม่ทราบว่าใครคือผู้ใช้งาน ขั้นตอนถัดไปของแผนการตลาดคือ สร้าง Buyer Personas เพื่อที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

Buyer Personas คือกลุ่มลูกค้าในอุดมคติโดยแสดงแทนคุณสมบัติของคนที่คุณคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาซื้อสินค้าและบริการของคุณ พวกเขาจะทำให้ลูกค้าในฝันที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น จะทราบว่าใครจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์คุณ หากต้องการสร้าง Buyer Personas จะต้องเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • สถานที่
 • อายุ
 • รายได้
 • ตำแหน่งงาน
 • งานอดิเรกและสิ่งที่สนใจ
 • เป้าหมายในชีวิต

ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณทำ Buyer Personas ได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้คุณทราบว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายขณะที่คุณกำลังใช้แคมเปญ ในหลาย ๆ เคส คุณจะต้องมีมากกว่า 1 Buyer Personas ที่คุณกำลังสนใจ การสร้าง Buyer Personas สามารถช่วยให้มีตลาดของผู้ซื้อมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจและความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ร้านขายเสื้อผ้านั้นมีเสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษ สตรี และเด็ก ในเคสนี้เท่านั้นที่เราต้องทำ Buyer Personas แยกทั้งสุภาพบุรุษสตรีและพ่อแม่

ในกรณีของตลาดพวกสตรีที่เป็นเลี้ยงเดี่ยวจะไม่เหมือนกับสตรีที่แต่งงานอยู่กับครอบครัวที่อาศัยลูกสามคน Buyer Personas สามารถช่วยให้คุณเข้าใจบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณสามารถจัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับ Marketing ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับบุคคลนั้นไป การสร้าง Buyer Personas ช่วยให้คุณสร้างแผนการตลาดดิจิทัล ได้ดียิ่งขึ้น เพราะว่าคุณจะเข้าใจว่าใครคือกลุ่มหมายที่ดีของคุณ!

ขั้นตอนที่ 3 : Set your goals (กำหนดวัตถุประสงค์)

ก่อนที่เราลงมือทำธุรกิจอย่างจริงจังเราควรกำหนดวัตถุประสงค์ว่าใครคือลูกค้าของคุณก่อนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดแคมเปญการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพที่ทำให้ธุรกิจคุณโตขึ้นได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง (วัตถุประสงค์รองของคุณควรจะช่วยสนับสนุนให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์หลัก) ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณได้รับการติดตามทาง E-mail เพิ่มขึ้น 10 คนซึ่งเป็นวัตถุประสงค์รองของจะช่วยส่งผลให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อคุณกำหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสำคัญถัดไปนั่นก็คือการวัดผล เราจะวัดผลโดยใช้ที่มีชื่อว่า “SMART”

SMART ย่อมาจาก :

Specific (โดยเฉพาะ / เฉพาะเจาะจง)
Measurable (วัดได้)
Attainable (บรรลุ / สำเร็จได้)
Relevant (เข้าประเด็น / เกี่ยวเนื่องกัน)
Timely (ถูกเวลา)
เมื่อคุณต้องการที่จะกำหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องทราบว่าคุณต้องการจะบรรลุอะไร พวกเขาต้องวัดผลสิ่งที่เฉพาะเจาะจง จะทำให้วัดผลง่ายกว่าเดิม!!

ขั้นตอนที่ 4 : Choose your Digital Marketing methods (เลือกวิธีการตลาดดิจิทัล)

คุณต้องเลือกวิธีการการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ คุณต้องทราบวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรขั้นตอนถัดไปคือคำนวณว่าช่องทางไหนจะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ง่ายขึ้น

ตัวอย่างวิธีการการตลาดดิจิทัล ได้แก่

Search Engine Optimization (SEO)
Pay-per-click (PPC) advertising
Content marketing
Email marketing
Social media marketing
Influencer marketing
ตัวอย่างที่กล่าวมาคือช่องทางที่ทำให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อคุณเริ่มที่จะใช้แผนการตลาดดิจิทัล คุณต้องเลือกวิธีการที่เหมาะกับลูกค้าของคุณ

ขั้นตอนที่ 5 : Set your budget (ตั้งงบประมาณ)

งบประมาณคือส่วนสำคัญของแคมเปญ คุณต้องทราบว่าสามารถใช้เงินสำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัลได้เท่าไหร่ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำ เมื่อคุณตั้งงบประมาณเสร็จแล้ว คุณต้องแบ่งและบริหารก้อนเงินในแต่ละช่องทางให้เหมาะสม และรู้ว่าควรเลือกใช้ช่องทางไหนถึงเหมาะสม และได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะคิดว่า 15,000 บาทต่อแคมเปญนั้นเพียงพอที่จะทำแคมเปญ A และอาจจะไม่ส่งผลลัพธ์เหมือนกันหากใช้เงินถึง 30,000 บาทในแคมเปญ A เหมือนกัน เมื่อคุณรู้ว่าสามารถใช้งบประมาณได้เท่าไร คุณต้องทราบว่าควรใช้ในแต่ละช่องทางแค่ไหน คุณจึงจะสร้าง Digital Marketing Plan ได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 : Measure results (ประเมินผล)

คุณควรมีกลยุทธ์สำหรับการวัดผลอยู่เสมอ ซึ่งมีความสำคัญที่จะกำหนดว่าธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จตามความพยายามหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะควบคุมผลลัพธ์เพื่อที่จะมั่นใจว่าแคมเปญที่ดีที่สุด คุณสามารถใช้ Key Performance Indicators (KPIs) เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญ KPIs คือสถิติที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้หรือไม่

หากคุณไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คุณสามารถใช้โอกาสในการเปลี่ยนโครงสร้างของแคมเปญใหม่เพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น คุณควรปรับเปลี่ยนหรือใช้กลยุทธ์อื่นที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ยิ่งขึ้น ถ้าหากบริษัทของคุณยังไม่มีแผนการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Plan) ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างเป็นของตัวเอง แต่ถ้าหากคุณอยากได้ผู้เชี่ยวชาญช่วยสร้างได้สำหรับแบรนด์ที่ต้องการปรับจาก Offline มาสู่ Online ต้องการคำแนะนำ ปรึกษาเราได้ FUSE by Sellsuki

Facebook : WizeMoves

LINE@ : @sellsuki
Call Center : 02-026-3250