Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

ทำไม Digital Transformation มีความสำคัญต่อธุรกิจ


01 Mar 2022

Share with :
0
how-digital-transformation-important-for-sme

Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจตั้งแต่การวางรากฐาน การดำเนินธุรกิจ การวางเป้าหมายในอนาคต วัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงการส่งต่อคุณค่าอันเป็นประโยชน์สูงสุดให้ผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจปรับตัวในยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว ซึ่ง Digital Transformation เป็นเรื่องสำคัญมากที่บริษัทต้องเตรียมพร้อมหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถส่งผลถึงความอยู่รอดของบริษัทในอนาคต

Digital Transformation จำเป็นกับธุรกิจ SME แค่ไหน

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันทุกมิติ ทั้งการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การเรียกใช้บริการขนส่งสาธารณะทางออนไลน์ แม้แต่การซื้อของที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อของออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปถึงหน้าร้านค้าและยังมีบริการจัดส่งด่วนมาให้ถึงหน้าประตูภายในวันเดียว เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยน ถ้าคุณยังดำเนินธุรกิจแบบเดิมก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งแซงหน้าไปหาลูกค้าก่อน ด้วยการปรับตัวเข้ากับ Digital Transformation ดังนั้นหากธุรกิจ SME เริ่มเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยกำหนดกลยุทธ์ พัฒนาสินค้าและบริการได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาธุรกิจแบบก้าวกระโดด

จากนิยามที่เราอธิบายไปอาจจะยังเห็นภาพ Digital Transformation ได้ไม่ชัดเท่าไร เราจึงขอยกตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างธุรกิจใหม่จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจแบบดั้งเดิม (Digital Disruption) ซึ่งแบรนด์เหล่านี้ก็ได้กลายมาเป็นแบรนด์ยอดนิยมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้ว

Facebook

แพลตฟอร์มที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน จากชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ก็ได้สร้างช่องทางค้าขายบนแพลตฟอร์มตามมา (Social Commerce) ซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจทุกระดับทั่วโลกในการได้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

Grab

ธุรกิจบริการรับ-ส่งลูกค้า ซึ่งมีหลายสาขาในเอเชีย เป็นบริการที่ช่วยผู้ใช้เข้าถึงขนส่งสาธารณะได้ง่ายและสะดวกขึ้น และตอนนี้ Grab ก็ได้พัฒนาบริการในด้านอื่น ทั้งการรับจัดส่งของ สั่งซื้ออาหาร-สินค้า หรือแม้แต่เชื่อมต่อกับบริการจองที่พัก

Netflix

แพลตฟอร์มสำหรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์ ที่เปลี่ยนรูปแบบการรับชมคอนเทนต์วิดีโอจากเดิมที่ผู้ชมต้องซื้อหรือเช่าวิดีโอตามร้านเพื่อมาชมที่บ้าน แต่เมื่อมีอินเทอร์เน็ตผู้ชมก็สามารถชมคอนเทนต์วิดีโอผ่าน Netflix ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ธุรกิจจะเริ่มทำ Digital Transformation ได้อย่างไร

กำหนดกระบวนการทางธุรกิจใหม่ ให้ของเดิมที่มีอยู่ดีขึ้น

โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ทั้งระบบ หรือ เริ่มจากสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายก่อน เช่น ปรับช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้ามาโฟกัสที่ช่องทาง Social Media มากขึ้น เป็นต้น

ระบุเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันบางเทคโนโลยีก็อาจไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นคุณจึงควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ และมีส่วนช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูดคนที่มีศักยภาพมาร่วมงาน

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจให้บรรลุผลจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและพร้อมที่จะแปรรูปไอเดียจนเกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้ได้มาช่วยขับเคลื่อนองค์กร นอกจากความก้าวหน้าและรายได้ที่ดึงดูดใจแล้ววัฒนธรรมในการทำงานก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

กำหนด Roadmap ธุรกิจ

ในกระบวนการ Digital Transformation ควรทำทีละขั้นตอน โดยเริ่มที่ทดสอบสมมุติฐานในระดับหรือโปรเจ็กต์เล็ก ๆ ก่อนที่จะดำเนินการกับส่วนอื่นทั้งหมด แล้วสรุปผลการทดสอบด้วยการระบุผลงานที่ลดความเสี่ยงออกมาให้ได้ (Risk Mitigation Milestone)

กำหนด KPI

เพราะแผนงานไม่สามารถสมบูรณ์ได้ถ้าไม่มีเป้าหมาย และเมื่อมีเป้าหมายคุณก็ต้องมี KPI สำหรับประเมินประสิทธิภาพของแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและแนวทางปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมในอนาคต

และหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกิจ น้องสุกิ พร้อมให้คำปรึกษา ตอบทุกข้อไขข้อข้องใจ เพียงคลิก Facebook และติดตามข่าวสารอัปเดตต่าง ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด Youtube แล้วมาเจอกันน้า