Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

ขายของยังไงพิชิตใจ Gen Z


23 Mar 2022

Share with :
0
กลุ่มเป้าหมาย Gen Z

กลุ่ม Gen Z หรือกลุ่มคนอายุ 18 - 25 ปี คือกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังเติบโตในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้ามากกว่าคนที่อายุมากกว่า และกลุ่มคน Gen Z มีความคาดหวังในการบริการ คาดหวังในตัวสินค้า มากกว่ากลุ่มคนอื่น ๆ ดังนั้นหากจะพิชิตใจกลุ่มคน Gen Z นี้ จึงจะเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสของธุรกิจในการเข้าถึงและปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มคน Gen Z

พฤติกรรมของกลุ่มคน Gen Z

  • Gen Z เป็นมนุษย์หลายงาน ค่อนข้างมีความอดทนต่ำ ชอบทำหลายอย่างพร้อมกัน
  • Gen Z ความความเปิดกว่างทางความคิดและความหลากหลาย แตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น
  • Gen Z เป็นกลุ่มคนที่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้อย่างรวดเร็ว
  • Gen Z กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเองสูง
  • Gen Z ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ โซเชียลมีเดียเป็นหลัก และเนื่องมากจากคนกลุ่มนี้ค่อนข้างติดโลกออนไลน์ จึงทำให้รับรู้ข่าวสาร เทรนด์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น ถ้าหากธุรกิจของเราต้องการบุกตลาดกลุ่มคน Gen Z ต้องรู้สิ่งต่อไปนี้

นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

กลุ่มคน Gen Z เกินกว่าครึ่ง นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ชอบหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้า รีวิวในอินเทอร์เน็ต ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ และนิยมซื้อสินค้าผ่าน E-commerce เพราะเนื่องจากกลุ่มคน Gen Z เติบโตมาในยุคของเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ นิยมค้นหาข้อมูลและบริการด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการซื้อสินค้าด้วย ดังนั้นกลุ่มธุรกิจจึงควรมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และต้องมีข้อมูลสินค้าให้ละเอียดครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น มีภาพสินค้า ตัวอย่างสินค้า ขนาดสินค้า สีสินค้า วิธีการใช้งานสินค้า รวมไปถึงต้องมีขั้นตอนการชำระเงินที่สะดวก ง่าย และทำได้อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มคน Gen Z

ไม่ใช่กลุ่ม Brand loyal

กลุ่มคน Gen Z ไม่ใช่กลุ่มคน Brand loyal แต่มักจะให้ความสำคัญกับสินค้ามากกว่า กลุ่มคน Gen Z ไม่ติด Brand Name แต่นิยมใช้สินค้าที่ถูกใจ และใช้ได้อย่างสะดวกเข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เร่งรีบที่ต้องแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอด และกลุ่มคน Gen Z เป็นคนที่ชอบทำหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน แม้กระทั่งการทำงาน สินค้าแบบ Multifunction จึงเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มคน Gen Z

ประชากร Gen Z ลดน้อยลง แต่มีอำนาจซื้อสูงขึ้น

การเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มคน Gen Z สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่ากลุ่มลูกค้า Generation อื่น ๆ ได้ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มคน Gen Z นั้น ต้องการซื้อสินค้าเฉพาะสินค้าที่ตนเองสนใจ สินค้าที่ชื่นชอบ เพื่อนสร้างความสุขความพอใจให้กับตนเอง ดังนั้น ธุรกิจควรมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะดึงดูดความต้องการของกลุ่มคน Gen Z ให้กลุ่มคนนี้เห็นความแตกต่างของสินค้า และเลือกซื้ออย่างพึ่งพอใจ

ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย

กลุ่มคน Gen Z ชอบช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ชอบการสื่อสารด้วยข้อความที่สั้นและเข้าใจง่ายผ่าน Application ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line และ Instagram เป็นต้น กลุ่มคน Gen Z ชอบการโฆษณาข้อความสั้นๆ ภาพที่เข้าใจง่าย ดังนั้น ธุรกิจจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคน Gen Z มากขึ้น

ไม่เชื่อโฆษณาแบบเดิมๆ

กลุ่มคน Gen Z มักไม่ค่อยเชื่อการทำการตลาด หรือการโฆษณาแบบเดิมๆ ดังนั้นการหากลุ่มคน Gen Z มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผ่านช่องทาง Social Media เป็นการทำการตลาดแบบใหม่ที่จะส่งเสริมการมีตัวตนของแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์

คุณภาพสินค้าต้องมาก่อน

สำหรับกลุ่มคน Gen Z นั้น คุณภาพสินค้าต้องมาก่อนเสมอ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ค่อนข้างมีความใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากโลกออนไลน์ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสินค้าต่างๆ ทำได้โดยง่ายและรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือหน้าร้านค้าจริงเพื่อหาข้อมูลสินค้า ดังนั้นกลุ่มคน Gen Z จึงค้นหาข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งถ้าหากข้อมูลสินค้าธุรกิจของเรานั้นครบถ้วน โดดเด่น ก็จะช่วยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้กลุ่มคน Gen Z เลือกซื้อสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นหากต้องการทำการตลาดกับกลุ่มคน Gen Z นั้น ควรศึกษาพฤติกรรมกลุ่มคนเหล่านี้ให้ดีก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มคน Gen Z ได้อย่างตรงจุด และทำโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากชื่นชอบสาระความรู้ดีๆ แบบนี้อย่าลืมกดติดตามน้องสุกิได้ที่ช่องทาง Facebook และ YouTube กันเลยน้า