บริการเสริม เซลสุกิ

Importer

Import รายการสินค้าจำนวนมากจากไฟล์ excel สู่ระบบ Sellsuki

ประหยัดเวลา สำหรับร้านที่มีข้อมูลสินค้าไฟล์ excel อยู่แล้ว

ใช้ได้กับ worksheet ทุกแบบ

รองรับสินค้าทุกประเภท

How to use