Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

Marketing Framework 101 คู่มือเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่


27 May 2024

Share with :
0

กรอบการตลาด (Marketing Framework) เปรียบเสมือนแผนที่นำทาง แนวทาง หรือโครงสร้างที่ช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

กรอบการตลาดมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีจุดเด่นและเหมาะกับธุรกิจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรศึกษาและเลือกกรอบงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกออกแบบในลักษณะของภาพและแบบอย่าง (Model)

Marketing Framework ที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นธุรกิจ

Brand Essence Framework

Brand Essence เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางธุรกิจของคุณไปสู่การค้นพบ "แก่นแท้" ของแบรนด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือต้องการสร้างความชัดเจนให้กับแบรนด์ของคุณ

แก่นแท้ของแบรนด์ เปรียบเสมือน DNA ที่บ่งบอกถึง จิตวิญญาณ ของธุรกิจ สิ่งที่แบรนด์ยึดมั่น และสิ่งที่แบรนด์มุ่งมั่นจะมอบให้แก่ลูกค้า เมื่อคุณเข้าใจแก่นแท้ของแบรนด์แล้ว คุณจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจ และสร้างความผูกพันในระยะยาว

Brand Essence มอบวิธีการค้นหาแก่นแท้ของแบรนด์อย่างเป็นระบบ ผ่านวงล้อ ดังนี้

วงใน (4 ตัว)

 • Target Audience
 • Emotional Characteristics
 • Rational Characteristics
 • Identity and Communication

วงนอก (8 ตัว)

 • Brand Attributes
 • Brand Benefits
 • Brand Personality
 • Brand Positioning
 • Brand Vision & Objective
 • Name & Symbols
 • Value Proposition
 • Organizational Culture

เมื่อคุณวิเคราะห์ธุรกิจของคุณผ่าน 8 มุมมอง เหล่านี้ คุณจะเริ่มเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับ แก่นแท้ ของแบรนด์ จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ที่สื่อถึง จิตวิญญาณ ของแบรนด์คุณอย่างแท้จริง

Brand Key Framework

Brand Key เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

กรอบการทำงานนี้ มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์องค์ประกอบรอบด้าน ครอบคลุมทุกแง่มุมของการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การระบุกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการพัฒนา Content ตำแหน่งในการแข่งขัน และอื่นๆ

Brand Key ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถสร้างสรรค์และสื่อสารประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความประทับใจในทุกจุด ผ่านรูปแบบรูกุญแจ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้

 • Root Strength
 • Competitive Environment
 • Target
 • Insight
 • Benefits
 • Discriminator
 • Reasons To Believe
 • Values, Beliefs, Personality
 • Essence

การวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจ แก่นแท้ ของแบรนด์ และพัฒนา กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ที่สอดคล้องและตอบโจทย์กับลูกค้าเป้าหมาย

BMC (Business Model Canvas)

BMC (Business Model Canvas) ช่วยให้คุณร่างไอเดียธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ และวิเคราะห์โมเดลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภททั้ง Startup ที่เพิ่งก่อตั้ง ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 9 ช่องหลัก ดังนี้

 • Customer Segments
 • Value Propositions
 • Channels
 • Customer relationships
 • Revenue Streams
 • Key Resources
 • Key Activities
 • Key Partners
 • Cost Structure

BMC ช่วยให้คุณคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ สามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค กพร้มทั้งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจของ และสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Brand Canvas Framework

Brand Canvas ช่วยให้ธุรกิจของคุณออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความชัดเจน สื่อสารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

กรอบการทำงานนี้ ดัดแปลงมาจาก Business Model Canvas (BMC) ที่พัฒนาโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur แต่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับการสื่อสารแบรนด์ โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก 14 ช่อง ดังนี้

Story

 • Name
 • Positioning statement
 • Promise
 • Personality
 • Personas
 • Storyboard

Symbol

 • Logo
 • Color Palette
 • Typography
 • Imagery

Strategy

 • Awareness
 • Sale
 • Delivery
 • Post-Delivery or Use

Brand Canvas ช่วยให้คุณคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ของคุณ การเพิ่มข้อมูลลงในแต่ละช่อง จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของแบรนด์ของคุณ และระบุจุดที่คุณต้องพัฒนา

4Ps Marketing Mix

4Ps Marketing Mix ช่วยวางทิศทางการตลาดและการขายได้ถูกต้อง เหมาะสำหรับการเริ่มธุรกิจทุกประเภท สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ออกมาได้อย่างละเอียดเพื่อการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

 • Product
 • Price
 • Place
 • Promotion

4Ps Marketing Mix สามารถปรับใช้กับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพราะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีความยืดหยุ่น คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้ และควรใช้ควบคู่กับกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การวิจัยตลาด และการวางแผนกลยุทธ์

ผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ธุรกิจ และเลือกกรอบการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน เพราะกรอบงานการตลาดเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย และสามารถนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ยังมี Marketing Framework อื่นๆ อีกหลากหลายรูปแบบ ที่พร้อมช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากคุณไม่รู้ว่ากรอบการตลาดแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ สามารถปรึกษา Sellsuki ได้ฟรี เราพร้อมไปด้วยทีมงานมากประสบการณ์กว่า 10 ที่เป็นได้มากกว่าที่ปรึกษา เพราะเราคือพาร์ทเนอร์เพื่อนคู่คิด ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโต และมอบโอกาสที่ดีที่สุด ในการต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด

หากผู้ประกอบการที่ไม่อยากพลาดข่าวสารและบทความดี ๆ แบบนี้ สามารถกดติดตามน้องสุกิได้ผ่านช่องทาง Facebook, Youtube, Instagram และ TikTok