Header-sellsuki.webp
S E L L S U K I

Omni Channel Marketing คือ? เพิ่มยอดขายธุรกิจได้จริงหรือไม่?


08 Feb 2022

Share with :
0

ในปัจจุบันการเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างธุรกิจ E-Commerce เช่น Shopee และ Lazada เป็นเรื่องง่ายและสะดวก จึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ให้ความสำคัญกับการไปดูสินค้าจริงหน้าร้าน(ออฟไลน์) ดังนั้นเหล่าร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับของพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งทำให้เกิดการตลาดแบบผสมผสานที่เรียกว่า Omni Channel ขึ้นมานั่นเอง

Omni Channel คืออะไร ?

Omni Channel คือ รูปแบบการทำการตลาดโดยรวบรวมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งแบบออนไลน์ (Website, Social Media, E-Commerce) และออฟไลน์ (ขายหน้าร้าน) ไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้หลากหลายช่องทาง ส่วนร้านค้าเองก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อนำมาวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้อีกด้วย

ซึ่งในประเทศไทย เริ่มมีหลากหลายธุระกิจที่หันมาทำการตลาดแบบ Omni Channel เช่น ร้านค้าที่เป็น Multi-Brand อย่าง Matchbox, SOS Sense of Style เป็นต้น และส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ฟังก์ชันของออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นการผลักดันโปรโมชั่นและใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ในหลาย ๆ แพลตฟอร์ม ยกตัวอย่างเช่น การเจาะจงมอบสิทธิ์พิเศษ ผ่าน SMS หรือ LINE ให้กับลูกค้าที่เคยมาซื้อของที่หน้าร้าน เพื่อสร้างฐาน Loyalty Customer เป็นต้น

แล้ว Multichannel และ Omni Channel แตกต่างกันอย่างไร ?
Multichannel เป็นการใช้สื่อหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น การใช้ Social Media และหน้าร้านออฟไลน์ ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกช่องทางติดต่อร้านค้าได้อย่างสะดวก ซึ่งแต่ละช่องทางยังทำงานแยกกัน จึงจะทำให้การเก็บรวบรวบข้อมูลและประสบการณ์ของลูกค้าไม่ครบถ้วน
Omni channel แม้จะใช้สื่อหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเช่นเดียวกับ Multichannel แต่ความแตกต่างของ Omni channel คือ สามารถเชื่อมต่อทุกช่องทางเข้าด้วยกัน โฟกัสที่การมองลูกค้าเป็นคนคนเดียวกัน ไม่แยกรายชื่อออกตามช่องทางต่างๆค่ะ

Omni Channel มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

ประโยชน์ต่อธุรกิจ

  1. ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ การที่ธุรกิจมีช่องทางติดต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือกับธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น
  2. สามารถเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าได้มากขึ้น และจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็น การตัดสินใจเลือกซื้อให้กับลูกค้า
  3. สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จนทำให้เกิดการแนะนำและบอกต่อ ซึ่งถือว่าเป็นอีกช่องทางในการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้นด้วย
  4. ช่วยรวบรวมข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาสินค้าหรือบริการให้น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อลูกค้า

  1. ทำให้มีช่องทางในการชำระสินค้าได้หลากหลาย
  2. สามารถซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และมีหลากหลายช่องทางให้เลือก
  3. ติดต่อกับแบรนด์ หรือธุรกิจนั้นๆ ได้หลากหลายช่องทาง

ข้อเสียของการตลาดแบบ Omni Channel

การที่มีช่องทางในการซื้อ-ขายสินค้าที่หลากหลายช่องทาง แต่ธุรกิจนั้นไม่สามารถบริหารจัดการ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับตัวธุรกิจเอง

จะเห็นว่า การทำการตลาดแบบ Omni Channel นั้น ตอบโจทย์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยหัวใจหลักของ Omni channel คือ ทุกช่องทางเชื่อมต่อกัน มีการซิงค์ข้อมูลไว้ที่เดียวกัน ทำให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า รวมไปถึงมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของเราได้เติบโตมากขึ้นอีกด้วย

ถ้าไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์ดี ๆ และเทคนิคการขายสุดปังก่อนใครแบบนี้ อย่าลืมกดติดตาม Sellsuki ได้ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube กดเลย น้องสุกิรออยู่